Elemente de fisica

Item

Titlu

Elemente de fisica

Descriere

Acesta este un manual de fizică de la finalul secolului al IX-lea publicat la București în sprijinul școlilor secundare și superioare.
Lucrarea tratează multiple aspecte ale fizicii de top ale momentului în care a fost scrisă.

Prefață la ediția întâi

Lipsa totală a unei cărți de fizică și întrebările care mi-au fost puse zi de zi, de ce nu tipărim cursul predat la universitatea noastră, m-au îndemnat să procedez la această lucrare, nu însă fără oarecare sfială. Într-adevăr, știu ce diferență este între a face un curs și a-l așterne pe hârtie, știu cât este de greu să scrii o carte serioasă și de a-ți exprima ideile prin cuvintele proprii, nu cu vorbele altuia, fără chiar să le înțelegi; și din acest motiv cât de severă critica merită cererile făcute necontenit profesorilor școlilor secundare și care au caracterul, care nu poate fi justificat prin nimic, de impunere, ca să-și prelucreze cursurile și să le dea publicității. O carte, mai ales care tratează știința experimentală, nu poate fi scrisă cu un oarecare succes, doar dacă autorul a avut ocazia să mediteze mai mulți ani asupra materiei, să urmărească continuu progresul științei, să o predea în mai multe rânduri, în fine să execute el însuși toate încercările cerute la studiul acelei științe; și totuși nu poate să dea cartea publicului decât cu rezervă.
Elementele de fizică prezente sunt destinate atât pentru un studiu privat, cât și pentru școlile secundare, precum și pentru studiul universitar. Un imprimat mai mic diferențiază părțile care pot fi și trebuie lăsate unui prim studiu a acestei științe. Profesorul inteligent va ști după dezvoltarea intelectuală a elevilor săi, să mai lase câte ceva, să dezvolte mai mult alte părți. În aceste elemente s-a dat o dezvoltare aproape egală teoriei și practicii, tratându-se diferitele aplicații ale vaporilor, a electricității și alte. Se înțelege de la sine că nu este admisă nicidecum acel sistem întrebuințat mult în cărți și în școlile franceze, mai ales în privința matematicii și a fizicii, după care se expune puțină teorie și apoi se cumulează o mulțime de probleme, sau mai bine chestiuni capricioase de copii, cu pretenția că ele exersează spiritul elevilor și care în realitate nu tind către nimic altceva decât către un studiu superficial al științei.
În privința terminologiei, dificultățile sunt mari; nu este nimic mai ridicol decât a scrie o carte românească cu vorbe franțuzești. Nu am păstrat termenii străini cu excepția locului unde aceștia au fost consacrați prin limba poporului sau de nevoie, unde nu a fost cu putință de a găsi până în acest moment sau pentru a creea un termen dedicat, nici chiar după consultarea bărbaților literați; deci în acest caz, am preferat să păstrez termenul neschimbat. În acest fel, termeni precum travaliu, raliu, movimentu, visa, vitesa și alții care sunau așa de barbar cât și ridicol, au fost excluși; m-am servit de termenii sirupu, sina, care nu sună prea bine, de asemenea, deci cele puține care sunt introduse în limba poporului și nu văd nevoia de a le înlocui prin altele și mai străine. Argumentul că știința trebuie vorbită cu o limbă specială și neînțeleasă mulțimii este demnă de secolii trecuți ai întunericului și barbariei și nu ar putea servi astăzi decât să acopere sub vălul misterului neștiința celui care caută să predea o știință despre care poate nu are decât idei confuze.
Termin exprimându-mi dorința ca această carte să poată fi de folos tinerilor noștri și să fie precursorul unei alte cărți mai bune.

Prefața ediției a doua

De când am publicat edița întâi a acestor elemente de fizică, în anu 1871, mai multe părți ale acestei științe, mai ales, iluminatul electic și spectroscopia, au primit dezvoltări mari. Pe de altă parte, studiul neîntrerupt a acestei științe și predarea continuă a cursului de fizică mi-au indicat diferite lacune de împlinit și diferite expuneri de modificat în acele elemente de fizică. Mi-am propus deci, în aceasta a doua ediție să introduc, pe cât s-a putut, aceste îndreptări, modificări, completări necesare prin progresul timpului. Aceste schimbări au atras după sine o mărire însemnată a volumului, care se află aproape îndoit. În această a doua ediție am intercalat figurile în text, ceea ce înlesnește uzul cărții; am suprimat diferențele dintre imprimatul mare și mic, lăsând fiecărui lector să aleagă la întâia citire părțile care îi convin mai bine.

Creator

Emanoil Bacaloglu

Editor

Tipografia curții regale

Data creării

1888

Limbă

ro_RO

Subiect

fizică

Licență

ediție

a doua

Cuprins

Titlu
Prefață la prima ediție
Prefață la a doua ediție
Literatura

INTRODUCTIUNE
SECT. I. GRAVITATE
SECT. II. CELE TREI STARI DE AGREGATIUNE ALE CORPURILOR
SECT. III. MAGNETISMU
SECT. IV. ELECTRICITATE
SECT. V. CALDURA
SECT. VI. ACUSTICA
SECT. VII. OPTICA SEU TEORIA LUMINEI

Colecții

Tags

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.