Curs de structura materiei

Item

Cursul de structura materiei a Profesorului Horia Hulubei a fost disponibil doar într-o variantă litografiată până în anul 2022, când a fost reeditată, fiind publicate deja primele două volume. Acest curs a fost ținut la Universitatea din București timp de trei decenii. Foștii studenți și ulterior colaboratorii Profesorului H. Hulubei aduc câteva lămuriri necesare în deschiderea celor două volume.

Mai jos este varianta scanată din fondurile Bibliotecii Naționale de Fizică. Pentru a accesa volumele reeditate, fie acționați copertele de mai sus care conduc la volumul individual, fie parcurgeți descrierea pentru a le regăsi ca părți ale acestei opere.

Comentarii la editarea volumelor 1 şi 2 ale Cursului de structura materiei de Horia Hulubei

În perioada clasică sau pre-modernă (sec. XIX plus – minus câteva decade), viaţa omului de ştiinţă era paradigma plictiselii, până la un nivel anecdotic. Gibbs – se spune – făcea zilnic acelaşi drum: de acasă la facultate şi invers. Plimbările lui Kant pe străzile Königsberg-ului erau atât de repetitive, încât locatarii caselor de pe traseul lui îşi potriveau ceasul după momentul apariţiei filozofului.

În sec. XX lucrurile s-au schimbat dramatic, iar biografia lui Hulubei, inclusiv cea ştiinţifică, este marcată acut de aceste schimbări. În consecinţă, publicarea primelor două volume din cursul său de structura materiei este interesantă atât ştiinţific, cât şi existenţial. Cursul este redactat la sfârşitul unui deceniu (anii '40) care marchează o tranziţie între perioada franceză şi perioada românească. Prima poartă pecetea emulaţiei ştiinţifice, manifestată pe teme de mare interes, abordată la egal cu elitele fizicii mondiale; a doua - pecetea unui efort organizatoric, de ctitorire a cercetării instituţionale de fizică în România.

Aspectele biografice, existenţiale ale lui Hulubei, de la începutul anilor '40, încep să ne fie cunoscute mai bine o dată cu deschiderea către public a arhivei pe care Ionuţ Ursu a pus-o la dispoziţia Fundaţiei Horia Hulubei. Arhiva conţine un număr mare de documente legate de Horia Hulubei – inclusiv acte şi scrisori olografe, al căror text a fost restabilit şi digitalizat de Adriana Giurgiu, secretara DFT.

Este o coincidenţa fericită faptul că editarea cursului de structura materiei se face simultan cu valorizarea scrisorilor lui Hulubei: putem astfel înţelege mai bine starea de spirit a lui Hulubei în anii redactării acestuia, şi utilitatea transferului de cunoştinţe de fizică avansată către tineretul studios din România.

Începutul anilor '40 marchează prăbuşirea Franţei, inclusiv a vieţii sale ştiinţifice, a Institutului de radiu. Iată ce scrie Hulubei pe 15 septembrie 1940, de la Vichy, adresându-se soţiei sale, într-o carte poştală din 'arhiva Ursu':

Sunt foarte trist când mă gândesc că poate nu voi fi niciodată în măsură să-mi continui lucrările [începute la Institutul Radiului], e o durere acută să văd cum un întreg eşafodaj, clădit în timp de 12 ani de muncă nebunească, se prăbuşeşte. În plus, şi bietul meu Cluj s-a scufundat [aluzie la plănuitul institut de cercetări de la Cluj, oraş cedat Ungariei prin Dictatul de la Viena].

Sau, mai târziu:

Lucrez pe desperate indirect ca să-mi pot salva laboratorul.

Peste câţiva ani, scrie soţiei despre bombardarea laboratorului său de la Universitatea din Bucureşti.

Acesta este contextul istoric în care a început redactarea cursului de structura materiei: pe ruinele lumii vechi, Hulubei se străduieşte să construiască o lume nouă – iar strădania sa va fi încununată de succes.

Cursul este structurat în patru volume: (1) electronul negativ; (2) învelişul electronic; (3) nucleul; (4) fizica moleculară şi efectul Raman.

Caracteristic şi fermecător pentru primele două volume este faptul că Hulubei pleacă de la aspectele cele mai elementare şi ajunge la cele mai avansate. Volumul întâi începe cu electroliza şi legile lui Faraday; continuă cu razele catodice, cu mişcarea electronului în câmp electric şi magnetic; spectroscopia de masa; efectul Compton simplu şi multiplu; unde de materie; ecuaţia Schrodinger; ciclotronul – inventat cu vreo 10 ani înaintea redactării cursului.

Volumul doi cunoaşte un crescendo similar: începe cu modelul Bohr şi se deschide către modelul relativist al lui Sommerfeld, către atomul hidrogenoid în câmp magnetic, cuantificarea orientării momentului cinetic, spinul şi legătura dintre acestea şi spectrele atomice. Pentru Hulubei, studiul atent al spectrelor atomice este una din căile de abordare a căutaarii eka-elementelor (adică a elementelor lipsă din tabelul lui Mendeleev, în forma în care fusese propus iniţial). Problema eka-elementelor era încă deschisă în anii '40.

Aici, în volumul 2, includerea în curs a noutăţilor de ultimă oră este şi mai frapantă. Hulubei atrage atenţia asupra faptului că măsurarea Lamb shift-ului – prima experienţă care infirmă mecanica cuantică, publicată în august 1947 şi inclusă în cursul din 1948 – “inaugurează o disciplină, spectroscopia microundelor … menită să aducă mari foloase în studiul atomilor şi moleculelor”. Lamb shift-ul este punctul de plecare al electrodinamicii cuantice, al maserilor şi al laserilor. Intuiţia lui Hulubei legată de “spectroscopia microundelor” va fi favorizat dezvoltarea maserilor şi ulterior a laserilor în IFA. Reamintim că primul laser românesc este creat la circa 6 luni după sosirea în ţară a revistei (PhysRevLett) care conţinea articolul de 3-4 pagini descriind primul laser cu gaz, fără vreo documentare specifică pe subiectul respectiv.

Apariţia celor două volume nu ar fi fost posibilă fără livrarea materialului brut al cursului de către prof. Mircea şi Cornelia Rusu.

Victor Bârsan, 22.11.2022

Titlu

Curs de structura materiei

Identificator

978-606-94603-5-1

Descriere

Cursul de structura materiei a Profesorului Horia Hulubei a fost disponibil doar într-o variantă litografiată până în anul 2022, când a fost reeditată, fiind publicate deja primele două volume. Acest curs a fost ținut la Universitatea din București timp de trei decenii. Foștii studenți și ulterior colaboratorii Profesorului H. Hulubei aduc câteva lămuriri necesare în deschiderea celor două volume.

Creator

Editor

Universitatea din București

Data creării

1948

Limbă

ro_RO

Relație

Subiect

Are ca parte

Colecții

Resurse conectate

Filtrare după proprietate

E parte a
Titlu Etichetă alternativă Clasă
Curs de structura materiei I Carte
Curs de structura materiei II Carte

Tags

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.